Bảng giá thép xây dựng

Lượt xem 433 | Cỡ chữ

THÉP POMINA

  

QUY CÁCH - CHỦNG LOẠI

ĐƠN VỊ TÍNH

BAZEM

Thép Cuộn

Thép cây vằn - CB300

Thép cây vằn - CB400

Thép cây vằn - CB500

 

VND/kg

VND/kg

VND/cây

VND/kg

VND/cây

VND/kg

VND/cây

 

Thép Cuộn

KG

               

 

D6 - CB240T

KG

780

11.100

           

 

D8 - CB240

KG

780

11.100

           

 

D10 - CB240

KG

 

11.100

           

 

Thép cây vằn

CÂY

               

 

D 10

11,7m

7,21

 

10,550

            76,070

          10,750

       77,510

        10,850

        78,230

 

D 12

11,7m

10,39

 

10,450

         108,580

          10,650

    110,650

        10,750

     111,690

 

D 14

11,7m

14,16

 

10,450

         147,970

          10,650

    150,800

        10,750

     152,220

 

D 16

11,7m

18,49

 

10,450

         193,220

          10,650

    196,920

        10,750

     198,770

 

D 18

11,7m

23,4

 

10,450

         244,530

          10,650

    249,210

        10,750

     251,550

 

D 20

11,7m

28,9

 

10,450

         302,010

          10,650

    307,790

        10,750

     310,680

 

D 22

11,7m

34,87

 

10,450

         364,390

          10,650

    371,370

        10,750

     374,850

 

D 25

11,7m

45,05

 

10,450

         470,770

          10,650

    479,780

        10,750

     484,290

 

D 28

11,7m

56,63

 

 

 

          10,650

    603,110

        10,750

     608,770

 

D 32

11,7m

73,83

 

 

 

          10,650

    786,290

        10,750

     793,670

 

D 36

11,7m

93,48

             

 

D 40

11,7m

115,36

             

 

D 4l

11,7m

121,21

             

 

D 43

11,7m

133,38

               

THÉP MIỀN NAM

  

QUY CÁCH - CHỦNG LOẠI

ĐƠN VỊ TÍNH

BAZEM

Thép Cuộn

Thép cây vằn - CB300

Thép cây vằn - CB400

Thép cây vằn - CB500

VND/kg

VND/kg

VND/cây

VND/kg

VND/cây

VND/kg

VND/cây

Thép Cuộn

KG

               

D6 - CB240T

KG

2.080

11,000

D8 - CB240

KG

2.080

11,000

 

 

 

 

 

 

D10 - CB240

KG

 

11,000

 

 

 

 

 

 

Thép cây vằn

CÂY

 

 

 

 

 

 

 

 

D 10

11,7m

7,21

 

10,350

            74,620

          10,550

       76,070

        10,650

        76,790

D 12

11,7m

10,39

 

10,200

         105,980

          10,400

    108,060

        10,500

     109,100

D 14

11,7m

14,16

 

10,200

         144,430

          10,400

    147,260

        10,500

     148,680

D 16

11,7m

18,49

 

10,200

         188,600

          10,400

    192,300

        10,500

     194,150

D 18

11,7m

23,4

 

10,200

         238,680

          10,400

    243,360

        10,500

     245,700

D 20

11,7m

28,9

 

10,200

         294,780

          10,400

    300,560

        10,500

     303,450

D 22

11,7m

34,87

 

10,200

         355,670

          10,400

    362,650

        10,500

     366,140

D 25

11,7m

45,05

 

10,200

         459,510

          10,400

    468,520

        10,500

     473,030

D 28

11,7m

56,63

 

 

 

          10,400

    588,950

        10,500

     594,620

D 32

11,7m

73,83

 

 

 

          10,400

    767,830

        10,500

     775,220

D 36

11,7m

93,48

 

 

 

 

 

        10,500

     981,540

D 40

11,7m

115,36

 

 

 

 

 

        10,500

 1,211,280

D 4l

11,7m

121,21

 

 

 

 

 

 

                     -   

D 43

11,7m

133,38

                     -  

 

10/10 144 bài đánh giá
0908000468
messenger icon zalo icon