Bảng giá thép hình

Lượt xem 1019 | Cỡ chữ

BẢNG GIÁ THÉP HÌNH C

Chủng loại & Quy cách

Độ dài

(Cây)

Trọng lượng

(Kg/Cây)

Đơn giá

(VND/Kg)

Thành tiền

(VND/Cây)

Thép hình C quy cách 80x40x15x1.8

6m

2,52

13.050

32.886

Thép hình C quy cách 80x40x15x2.0

6m

3,03

13.050

39.542

Thép hình C quy cách 80x40x15x2.5

6m

3,42

13.050

44.631

Thép hình C quy cách 100x50x20x1.8

6m

3,4

13.050

44.370

Thép hình C quy cách 100x50x20x2.0

6m

3,67

13.050

47.894

Thép hình C quy cách 100x50x20x2.5

6m

4,39

13.050

57.290

Thép hình C quy cách 100x50x20x3.2

6m

6,53

13.050

85.217

Thép hình C quy cách 120x50x20x1.5

6m

2,95

13.050

38.498

Thép hình C quy cách 120x50x20x2.0

6m

3,88

13.050

50.634

Thép hình C quy cách 120x50x20x3.2

6m

6,03

13.050

78.692

Thép hình C quy cách 125x45x20x1.5

6m

2,89

13.050

37.715

Thép hình C quy cách 125x45x20x1.8

6m

3,44

13.050

44.892

Thép hình C quy cách 125x45x20x2.0

6m

2,51

13.050

32.756

Thép hình C quy cách 125x45x20x2.2

6m

4,16

13.050

54.288

Thép hình C quy cách 140x60x20x1.8

6m

3,93

13.050

51.287

Thép hình C quy cách 140x60x20x2.0

6m

3,38

13.050

44.109

Thép hình C quy cách 140x60x20x2.2

6m

4,93

13.050

64.337

Thép hình C quy cách 140x60x20x2.5

6m

5,57

13.050

72.689

BẢNG GIÁ THÉP U

Chủng loại & Quy cách

Độ dài
(Cây)

Trọng lượng
(Kg/Cây)

Đơn giá
(VND/Kg)

Thành tiền
(VND/Cây)

Thép hình U quy cách 65x30x3.0

6m

29

14.050

407.450

Thép hình U quy cách 80x40x4.0

6m

42,3

14.050

594.315

Thép hình U quy cách 100x46x4.5

6m

51,54

14.050

724.137

Thép hình U quy cách 140x52x4.8

6m

62,4

14.050

876.720

Thép hình U quy cách 140x58x4.9

6m

73,8

14.050

1.036.890

Thép hình U quy cách 150x75x6.5

12m

223,2

14.050

3.135.960

Thép hình U quy cách 160x64x5.0

6m

85,2

14.050

1.197.060

Thép hình U quy cách 180x74x5.1

12m

208,8

14.050

2.933.640

Thép hình U quy cách 200x76x5.2

12m

220,8

14.050

3.102.240

Thép hình U quy cách 250x78x7.0

12m

330

14.050

4.636.500

Thép hình U quy cách 300x85x7.0

12m

414

14.050

5.816.700

Thép hình U quy cách 400x100x10.5

12m

708

14.050

9.947.400

BẢNG GIÁ THÉP I

Chủng loại & Quy cách

Độ dài
(Cây)

Trọng lượng
(Kg/Cây)

Đơn giá
(VND/Kg)

Thành tiền
(VND/Cây)

Thép hình I quy cách 100x55x4.5

6m

56,8

13.500

766.800

Thép hình I quy cách 120x64x4.8

6m

69

13.500

931.500

Thép hình I quy cách 148x100x6x9

12m

253,2

13.500

3.418.200

Thép hình I quy cách 150x75x5x7

12m

168

13.500

2.268.000

Thép hình I quy cách 194x150x6x9

12m

358,8

13.500

4.843.800

Thép hình I quy cách 200x100x5.5×8

12m

255,6

13.500

3.450.600

Thép hình I quy cách 250x125x6x9

12m

355,2

13.500

4.795.200

Thép hình I quy cách 300x150x6.5×9

12m

440,4

13.500

5.945.400

Thép hình I quy cách 350x175x7x11

12m

595,2

13.500

8.035.200

Thép hình I quy cách 400x200x8x13

12m

792

13.500

10.692.000

Thép hình I quy cách 450x200x9x14

12m

912

13.500

12.312.000

Thép hình I quy cách 482x300x11x15

12m

1368

13.500

18.468.000

BẢNG GIÁ THÉP H

Chủng loại & Quy cách

Độ dài
(Cây)

Trọng lượng
(Kg/Cây)

Đơn giá
(VND/Kg)

Thành tiền
(VND/Cây)

Thép hình H quy cách 100x100x6x8

12m

202,8

13.700

2.778.360

Thép hình H quy cách 125x125x6.5×9

12m

285,6

13.700

3.912.720

Thép hình H quy cách 150x150x7x10

12m

378

13.700

5.178.600

Thép hình H quy cách 175x175x7.5×11

12m

484,8

13.700

6.641.760

Thép hình H quy cách 200x200x8x12

12m

598,8

13.700

8.203.560

Thép hình H quy cách 250x250x9x14

12m

868,8

13.700

11.902.560

Thép hình H quy cách 294x200x8x12

12m

669,8

13.700

9.176.260

Thép hình H quy cách 300x300x10x15

12m

1128

13.700

15.453.600

Thép hình H quy cách 340x250x9x14

12m

956,4

13.700

13.102.680

Thép hình H quy cách 350x350x12x19

12m

1664

13.700

22.796.800

Thép hình H quy cách 400x400x13x21

12m

2064

13.700

28.276.800

Thép hình H quy cách 440x300x11x18

12m

1448

13.700

19.837.600

BẢNG GIÁ THÉP V

Chủng loại & Quy cách

Độ dài
(Cây)

Trọng lượng
(Kg/Cây)

Đơn giá
(VND/Kg)

Thành tiền
(VND/Cây)

Thép hình V quy cách 30x30x3

6m

8,14

10.250

83.435

Thép hình V quy cách 40x40x4

6m

14,54

10.250

149.035

Thép hình V quy cách 50x50x3

6m

14,5

10.250

148.625

Thép hình V quy cách 50x50x4

6m

18,5

10.250

189.625

Thép hình V quy cách 50x50x5

6m

22,62

10.250

231.855

Thép hình V quy cách 50x50x6

6m

26,68

10.250

273.470

Thép hình V quy cách 60x60x4

6m

21,78

10.250

223.245

Thép hình V quy cách 60x60x5

6m

27,3

10.250

279.825

Thép hình V quy cách 63x63x5

6m

28

10.250

287.000

Thép hình V quy cách 63x63x6

6m

34

10.250

348.500

Thép hình V quy cách 75x75x6

6m

41

10.250

420.250

Thép hình V quy cách 70x70x7

6m

44

10.250

451.000

Thép hình V quy cách 75x75x7

6m

47

10.250

481.750

Thép hình V quy cách 80x80x6

6m

44

10.250

451.000

Thép hình V quy cách 80x80x7

6m

51

10.250

522.750

Thép hình V quy cách 80x80x8

6m

57

10.250

584.250

Thép hình V quy cách 90x90x6

6m

50

10.250

512.500

Thép hình V quy cách 90x90x7

6m

57,84

10.250

592.860

Thép hình V quy cách 100x100x8

6m

73

10.250

748.250

Thép hình V quy cách 100x100x10

6m

90

10.250

922.500

Thép hình V quy cách 120x120x8

12m

176

10.250

1.804.000

Thép hình V quy cách 120x120x10

12m

219

10.250

2.244.750

Thép hình V quy cách 120x120x12

12m

259

10.250

2.654.750

Thép hình V quy cách 130x130x10

12m

237

10.250

2.429.250

Thép hình V quy cách 130x130x12

12m

280

10.250

2.870.000

Thép hình V quy cách 150x150x10

12m

274

10.250

2.808.500

Thép hình V quy cách 150x150x12

12m

327

10.250

3.351.750

Thép hình V quy cách 150x150x15

12m

405

10.250

4.151.250

Thép hình V quy cách 175x175x15

12m

472

10.250

4.838.000

Thép hình V quy cách 200x200x15

12m

543

10.250

5.565.750

Thép hình V quy cách 200x200x20

12m

716

10.250

7.339.000

Thép hình V quy cách 200x200x25

12m

888

10.250

9.102.000

7/10 339 bài đánh giá
0908000468
messenger icon zalo icon