Thép ống mạ kẽm


Thép ống mạ kẽm - ảnh chính
- Mã sản phẩm: ONGS

- Hãng sản xuất: Thép Ống

- Giá bán: Liên hệ
Mô tả: 

Ống thép đen và mạ kẽm

 

 

PILE STEEL BLACK AND HOT - DIP - GALVANIZED BS 1387 - 1985

Loại ống

Đường kính danh nghĩa

Đường kính ngoài

Độ dày

Khối lượng của 1m

Max

Min

in

mm

mm

mm

mm

Kg/m

A1

½

15

21.2

20.8

1.9

0.914

¾

20

26.6

26.2

2.1

1.284

1

25

33.6

33.2

2.3

1.787

32

42.3

41.9

2.3

2.260

1½   

40

48.2

47.8

2.5

2.830

2

50

59.9

59.4

2.6

3.693

2½   

65

75.6

75.0

2.9

5.228

3

80

88.3

87.6

2.9

6.138

4

100

113.5

112.7

3.2

8.763

Light

½

15

21.4

21.0

2.0

0.947

¾

20

26.9

26.4

2.3

0.138

1

25

33.8

33.2

2.6

1.980

32

42.5

41.9

2.6

2.540

1½   

40

48.4

47.8

2.9

3.230

2

50

60.2

59.6

2.9

4.080

2½   

65

76.0

75.2

3.2

5.710

3

80

88.7

87.9

3.2

6.720

4

100

113.9

113.0

3.6

9.750

Medium

½

15

21.7

21.1

2.6

1.210

¾

20

27.2

26.6

2.6

1.560

1

25

34.2

33.4

3.2

2.410

32

42.9

42.1

3.2

3.100

1½   

40

48.8

48.0

3.2

3.570

2

50

60.8

59.8

3.6

5.030

2½   

65

76.6

75.4

3.6

6.440

3

80

89.5

88.1

4.0

8.370

4

100

114.9

113.3

4.5

12.200

5

125

140.6

138.7

5.0

16.600

6

150

166.1

164.1

5.0

19.700

Heavy

½

15

21.7

21.1

3.2

1.440

¾

20

27.2

26.6

3.2

1.870

1

25

34.2

33.4

4.0

2.940

32

42.9

42.1

4.0

3.800

1½   

40

48.8

48.0

4.0

4.380

2

50

60.8

59.8

4.5

6.190

2½   

65

76.6

75.4

4.5

7.930

3

80

89.5

88.1

5.0

10.300

4

100

114.9

113.3

5.4

14.500

5

125

140.6

138.7

5.4

17.900

6

150

166.1

164.1

5.4

21.300

 
Dung sai cho phép về mặt cắt +/-1%  
Dung sai cho phép về trọng lượng +/-8%  
Steel bars for concrete reinforcement 

Tiêu chuẩn 
Standard


Mác thép
Grade

Độ bền cơ lý
Mechanical Properties

Giới hạn chảy
Yeild Point
(N/mm2)

Giới hạn đứt
Tensile Strength
(N/mm2)

Độ giãn dài
Elongation
(%)

TCVN
1651 - 85
(1765 - 85 )
CT 33
240 min
 -
CT 34
230 min
340 ÷ 440
32 min
CT 38
250 min
380 ÷ 490
26 min
CT 42
270 min
420 ÷ 540
24 min
CT 51
290 min
510 ÷ 640
20 min
TCVN
3104 - 79
25Mn2Si
392 min
590 min
14 min
35MnSi
392 min
590 min
14 min
JIS G3112
SD 295A
295 min
440 ÷ 600
16 min (d<25mm)
18 min (d≥25mm)
SD 345
345 ÷ 440
490 min
18 min (d<25mm)
20 min (d≥25mm)
SD 390
390 ÷ 510
560 min
16 min (d<25mm)
18 min (d≥25mm)
SD 490
490  ÷ 625
620 min
12 min (d<25mm)
14 min (d≥25mm)
ASTM A615
/A615M - 94
Gr 40
300 min
500 min
11 min (d=10mm)
12 min (d>10mm)
Gr 60
400 min
600 min
9 min (d≤20mm)
8 min (20
BS 4449
Gr 250
250 min
287 min
22 min
Gr 460
460 min
483 min
12 min
ΓOCT
5780 - 82
25Γ 2C
380 min
580 min
14 min
35Γ C
380 min
580 min
14 min
ΓOCT
380 - 89 
CT2
196 min
334 ÷ 412
26 min
CT3
225 min
373 ÷ 461
22 min
CT4
245 min
412 ÷ 510
20 min
CT5
265 min
490 ÷ 608
16 min
 Rolled steel for general structure
TCVN
1651 - 85
(1765 - 85
CT 33
240 min
 -
CT 34
230 min
340 ÷ 440
32 min
CT 38
250 min
380 ÷ 490
26 min
CT 42
270 min
420 ÷ 540
24 min
CT 51
290 min
510 ÷ 640
20 min
JIS G3101
1995
SS 330
235 min
330 ÷ 430
25 min
SS 400
235 min
400 ÷ 510
21 min
SS 490
275 min
490 ÷ 610 
19 min
SS 540
390 min
540 min
16 min
JIS G3106
1995
SM400 A
235 min
400 ÷ 510
23 min
SM400 B
235 min
400 ÷ 510
23 min
SM490 A
315 min
490 ÷ 610
22 min
SM490 B
315 min
490 ÷ 610
22 min
SM490 YA
355 min
490 ÷ 610
19 min
SM490 YB
355 min
490 ÷ 610
19 min
ΓOCT
380 - 89
CT2 196 min
334 ÷ 412
26 min
CT3
225 min
373 ÷ 461
22 min
CT4
245 min
412 ÷ 510
20 min
CT5
265 min
490 ÷ 608
16 min
ASTM 1997
A 36
250
400 ÷ 550
20 min
A572 Gr42
290
415 min
20 min
A572 Gr50
345
450 min 
18 min
BS 4360
1986
40B
245
340 ÷ 550
22
40C
245
340 ÷ 550
22
43A
265
430 ÷ 580
20
43B
265
430 ÷ 580
20
43C
265
430 ÷ 580
20
50A
345
490 ÷ 640
18
50B
345
490 ÷ 640
18
50C
345
490 ÷ 640
18
DIN 17100
RST37-2
225
340 ÷ 470
26
ST44-2
265
410 ÷ 540
22
GB700 - 88
Q235A 
225 min
375 min
21 min
Q235B 
225 min
375 min
21 min
Q235C 
225 min
375 min
21 min
  Q235D 
225 min
375 min
21 min
GB/T1591 - 94
Q345 
325 min
470 min
21 min
Sheet piles 
JIS A5528
1998
SY 295
295 min
490 min
17 min
SY 390
390 min
540 min
15 min
Steel bars for concrete reinforcement 
Tiêu chuẩn Mác thép Thành phần hóa học
 
  C
Si
Mn
P (max)
S (max)
TCVN
1651 - 85
(1765 - 85 )
CT33
0.06 - 0.12
0.12 - 0.30
0.25 - 0.50
0.04
0.045
CT34
0.09 - 0.15
0.12 - 0.30
0.25 - 0.50
0.04
0.045
CT38
0.14 - 0.22
0.12 - 0.30
0.40 - 0.65
0.04
0.045
CT42
0.18 - 0.27
0.12 - 0.30

  0.40 - 0.70

0.04
0.045
CT51
0.28 - 0.37
0.15 - 0.35
0.50 - 0.80
0.04
0.045
TCVN
3104 - 79
25Mn2Si
0.20 - 0.29
0.60 - 0.90
1.20 - 1.60
0.04
0.045
35MnSi
0.30 - 0.37
0.60 - 0.80
0.80 - 1.20
0.04
0.045
JIS G3505
2004
SWRW10
0.13 max
0.30 max
0.06 max
0.04
0.04
SWRW12
0.15 max
0.30 max
0.065 max
0.04
0.04
JIS G3112
SD 295A
­
­
­
0.05
0.05
SD 345
0.27 max
0.55 max
1.60 max
0.04
0.04
SD 390
0.29 max
0.55 max
1.80 max
0.04
0.04
SD 490
0.32max
0.55max
1.80max
0.040
0.040
ASTM A615
/A615M - 94
Gr 40 
0.21 max 
0.40 max
1.35 max
0.04
0.05
Gr 60 
0.30 max 
0.50 max 
1.50 max
0.04
0.05
BS 4449
Gr 250 
0.25 max 
0.50 max 
1.50 max
0.06
0.06
Gr 460 
0.25 max 
0.50 max 
1.50 max
0.05
0.05
ΓOCT
5780 - 82
25Γ2C
0.20 - 0.29
0.60 -0.90
1.20 - 1.60
0.04
0.045
35ΓC
0.30 - 0.37
0.60 - 0.80
0.80 - 1.20
0.04
0.045
ΓOCT
380 - 71
CT2
0.09 - 0.15
0.12 - 0.30
0.25 - 0.05
0.045
0.045
CT3
0.14 - 0.22
0.12 - 0.30
0.40 - 0.60
0.045
0.045
CT4
0.18 - 0.27
0.12 - 0.30
0.40 - 0.70
0.045
0.045
CT5
0.29 - 0.37
0.15 - 0.35
0.50 - 0.80
0.045
0.045
Rolled steel for general structure 
TCVN
1765 - 85
(1765 - 85 )
CT33
0.06 - 0.12
0.12 - 0.30
0.25 - 0.50
0.04
0.045
CT34
0.09 - 0.15
0.12 - 0.30
0.25 - 0.50
0.04
0.045
CT38
0.14 - 0.22
0.12 - 0.30
0.40 - 0.65
0.04
0.045
CT42
0.18 - 0.27
0.12 - 0.30
0.40 - 0.70
0.04
0.045
CT51
0.28 - 0.37
0.15 - 0.35
0.50 - 0.80
0.04
0.045
JIS G3101
1995
SS 330
­-
­-
0.05
0.05
SS 400
0.20 max
0.55 max
1.60 max
0.05
0.05
SS 490
­-
­-
0.05
0.05
SS 540
0.30 max
­-
1.60 max
0.04
0.04
JIS G3106
1995
SM400 A
0.23 max
-
2.5xC min
0.035
0.035
SM400 B
0.20 max
0.35
0.60-1.40
0.035
0.035
SM490 A
0.20 max
0.55
1.6 max
0.035
0.035
SM490 B
0.18 max
0.55
1.6 max
0.035
0.035
SM490 YA
0.20 max
0.55
1.6 max
0.035
0.035
SM490 YB
0.20 max
0.55
1.6 max
0.035
0.035
ΓOCT
380 - 71
CT2
0.09 - 0.15
0.12 - 0.30
0.25 - 0.50
0.045
0.045
CT3
0.14 - 0.22
0.12 - 0.30
0.40 - 0.60
0.045
0.045
CT4
0.18 - 0.27
0.12 - 0.30
0.40 - 0.70
0.045
0.045
CT5
0.29 - 0.37
0.15 - 0.35
0.50 - 0.80
0.045
0.045
ASTM 1997
A36
0.26 max
0.40 max
1.60 max
0.04
0.05
A572 Gr42
0.21 max
0.40 max
1.35 max
0.04
0.05
A572 Gr50
0.23 max
0.40 max
1.35 max
0.04
0.05
BS 4360
1986
40B
0.20max
0.50max
1.50max
0.050
0.050
40C
0.18max
0.50max
1.50max
0.050
0.050
43A
0.25max
0.50max
1.6max
0.050
0.050
43B
0.21max
0.50max
1.5max
0.050
0.050
43C
0.18max
0.50max
1.5max
0.050
0.050
50A
0.23max
0.50max
1.6max
0.050
0.050
50B
0.20max
0.50max
1.50max
0.050
0.050
50C
0.20max
0.50max
1.50max
0.050
0.050
DIN 17100
RST37-2
0.17max
-
-
0.050
0.050
ST44-2
0.21max
-
-
0.050
0.050
GB700 - 88
Q235A 
0.14 - 0.22  
0.30 max 
0.30 -0.65
0.045
0.05
Q235B 
0.12 - 0.20  
0.30 max 
0.30 -0.70
0.045
0.045
Q235C 
0.18 max 
0.30 max 
0.35 -0.80
0.04
0.04
Q235D 
0.17 max 
0.30 max 
0.35 -0.80
0.035
0.035
GB/T1591 - 94
Q345 
0.20 max 
0.55 max 
1.00 -1.60
0.045
0.045
Sheet piles
JIS A5528
1998
SY 295
0.22 max 
0.50 max 
1.60 max
0.04
0.04
SY 390
0.22 max 
0.50 max 
1.60 max
0.04
0.04

Các sản phẩm cùng loại

Thép ống đen Giá bán: Liên hệ
VN-Index
588,02  1,24  0,21%
HNX-Index
79,19  -0,11  -0,13%
DowJones
17.702,22  -55,99  -0,32%
Vàng
1.085,60  -2,90  -0,27%
USD
22.270,00  0,00  0,00%
Dầu thô
43,07  -1,14  -2,58%
  • Posco SS-Vina
  • Thép Hòa Phát
  • Thép Pomina

Hỗ trợ online

tel icon Mr Son +84-908000468

Hỗ trợ chat qua skype
tel icon Mr Thuan 0901330299

Hỗ trợ chat qua skype