Thép ống đen


Thép ống đen - ảnh chính
- Mã sản phẩm:

- Hãng sản xuất: Hãng khác

- Giá bán: Liên hệ


PILE STEEL BLACK AND HOT - DIP - GALVANIZED BS 1387 - 1985
Loại ống Đường kính danh nghĩa Đường kính ngoài Độ dày Khối lượng của 1m
Max Min
inch mm mm mm mm Kg/m
A1 ½ 15 21.2 20.8 1.9 0.914
¾ 20 26.6 26.2 2.1 1.284
1 25 33.6 33.2 2.3 1.787
32 42.3 41.9 2.3 2.260
1½    40 48.2 47.8 2.5 2.830
2 50 59.9 59.4 2.6 3.693
2½    65 75.6 75.0 2.9 5.228
3 80 88.3 87.6 2.9 6.138
4 100 113.5 112.7 3.2 8.763
Light ½ 15 21.4 21.0 2.0 0.947
¾ 20 26.9 26.4 2.3 0.138
1 25 33.8 33.2 2.6 1.980
32 42.5 41.9 2.6 2.540
1½    40 48.4 47.8 2.9 3.230
2 50 60.2 59.6 2.9 4.080
2½    65 76.0 75.2 3.2 5.710
3 80 88.7 87.9 3.2 6.720
4 100 113.9 113.0 3.6 9.750
Medium ½ 15 21.7 21.1 2.6 1.210
¾ 20 27.2 26.6 2.6 1.560
1 25 34.2 33.4 3.2 2.410
32 42.9 42.1 3.2 3.100
1½    40 48.8 48.0 3.2 3.570
2 50 60.8 59.8 3.6 5.030
2½    65 76.6 75.4 3.6 6.440
3 80 89.5 88.1 4.0 8.370
4 100 114.9 113.3 4.5 12.200
5 125 140.6 138.7 5.0 16.600
6 150 166.1 164.1 5.0 19.700
Heavy ½ 15 21.7 21.1 3.2 1.440
¾ 20 27.2 26.6 3.2 1.870
1 25 34.2 33.4 4.0 2.940
32 42.9 42.1 4.0 3.800
1½    40 48.8 48.0 4.0 4.380
2 50 60.8 59.8 4.5 6.190
2½    65 76.6 75.4 4.5 7.930
3 80 89.5 88.1 5.0 10.300
4 100 114.9 113.3 5.4 14.500
5 125 140.6 138.7 5.4 17.900
6 150 166.1 164.1 5.4 21.300
 
Dung sai cho phép về mặt cắt +/-1%  
Dung sai cho phép về trọng lượng +/-8%
Steel bars for concrete reinforcement 

Tiêu chuẩn  
Standard


Mác thép
Grade

Độ bền cơ lý
Mechanical Properties

Giới hạn chảy
Yeild Point
(N/mm2)

Giới hạn đứt
Tensile Strength
(N/mm2)

Độ giãn dài
Elongation
(%)

TCVN
1651 - 85
(1765 - 85 )

CT 33

240 min

 -

CT 34

230 min

340 ÷ 440

32 min

CT 38

250 min

380 ÷ 490

26 min

CT 42

270 min

420 ÷ 540

24 min

CT 51

290 min

510 ÷ 640

20 min

TCVN
3104 - 79

25Mn2Si

392 min

590 min

14 min

35MnSi

392 min

590 min

14 min

JIS G3112

SD 295A

295 min

440 ÷ 600

16 min (d<25mm)

18 min (d≥25mm)

SD 345

345 ÷ 440

490 min

18 min (d<25mm)

20 min (d≥25mm)

SD 390

390 ÷ 510

560 min

16 min (d<25mm)

18 min (d≥25mm)

SD 490

490  ÷ 625

620 min

12 min (d<25mm)

14 min (d≥25mm)

ASTM A615
/A615M - 94

Gr 40

300 min

500 min

11 min (d=10mm)

12 min (d>10mm)

Gr 60

400 min

600 min

9 min (d≤20mm)

8 min (20

BS 4449

Gr 250

250 min

287 min

22 min

Gr 460

460 min

483 min

12 min

ΓOCT 
5780 - 82

25Γ 2C

380 min

580 min

14 min

35Γ C

380 min

580 min

14 min

ΓOCT
380 - 89 

CT2

196 min

334 ÷ 412

26 min

CT3

225 min

373 ÷ 461

22 min

CT4

245 min

412 ÷ 510

20 min

CT5

265 min

490 ÷ 608

16 min

 Rolled steel for general structure

TCVN
1651 - 85
(1765 - 85

CT 33

240 min

 -

CT 34

230 min

340 ÷ 440

32 min

CT 38

250 min

380 ÷ 490

26 min

CT 42

270 min

420 ÷ 540

24 min

CT 51

290 min

510 ÷ 640

20 min

JIS G3101 
1995

SS 330

235 min

330 ÷ 430

25 min

SS 400

235 min

400 ÷ 510

21 min

SS 490

275 min

490 ÷ 610 

19 min

SS 540

390 min

540 min

16 min

JIS G3106
1995

SM400 A

235 min

400 ÷ 510

23 min

SM400 B

235 min

400 ÷ 510

23 min

SM490 A

315 min

490 ÷ 610

22 min

SM490 B

315 min

490 ÷ 610

22 min

SM490 YA

355 min

490 ÷ 610

19 min

SM490 YB

355 min

490 ÷ 610

19 min

ΓOCT
380 - 89
CT2 196 min

334 ÷ 412

26 min

CT3

225 min

373 ÷ 461

22 min

CT4

245 min

412 ÷ 510

20 min

CT5

265 min

490 ÷ 608

16 min

ASTM 1997

A 36

250

400 ÷ 550

20 min

A572 Gr42

290

415 min

20 min

A572 Gr50

345

450 min 

18 min

BS 4360 
1986

40B

245

340 ÷ 550

22

40C

245

340 ÷ 550

22

43A

265

430 ÷ 580

20

43B

265

430 ÷ 580

20

43C

265

430 ÷ 580

20

50A

345

490 ÷ 640

18

50B

345

490 ÷ 640

18

50C

345

490 ÷ 640

18

DIN 17100

RST37-2

225

340 ÷ 470

26

ST44-2

265

410 ÷ 540

22

GB700 - 88

Q235A 

225 min

375 min

21 min

Q235B 

225 min

375 min

21 min

Q235C 

225 min

375 min

21 min

  Q235D 

225 min

375 min

21 min

GB/T1591 - 94

Q345 

325 min

470 min

21 min

Sheet piles 

JIS A5528
1998

SY 295

295 min

490 min

17 min

SY 390

390 min

540 min

15 min

Tiêu chuẩn Mác thép Thành phần hóa học

 

  C

Si

Mn

P (max)

S (max)

Steel bars for concrete reinforcement 
TCVN
1651 - 85
(1765 - 85 )

CT33

0.06 - 0.12

0.12 - 0.30

0.25 - 0.50

0.04

0.045

CT34

0.09 - 0.15

0.12 - 0.30

0.25 - 0.50

0.04

0.045

CT38

0.14 - 0.22

0.12 - 0.30

0.40 - 0.65

0.04

0.045

CT42

0.18 - 0.27

0.12 - 0.30

  0.40 - 0.70

0.04

0.045

CT51

0.28 - 0.37

0.15 - 0.35

0.50 - 0.80

0.04

0.045

TCVN 
3104 - 79

25Mn2Si

0.20 - 0.29

0.60 - 0.90

1.20 - 1.60

0.04

0.045

35MnSi

0.30 - 0.37

0.60 - 0.80

0.80 - 1.20

0.04

0.045

JIS G3505 
2004

SWRW10

0.13 max

0.30 max

0.06 max

0.04

0.04

SWRW12

0.15 max

0.30 max

0.065 max

0.04

0.04

JIS G3112

SD 295A

 

 

 

0.05

0.05

SD 345

0.27 max

0.55 max

1.60 max

0.04

0.04

SD 390

0.29 max

0.55 max

1.80 max

0.04

0.04

SD 490

0.32max

0.55max

1.80max

0.040

0.040

ASTM A615
/A615M - 94

Gr 40 

0.21 max 

0.40 max

1.35 max

0.04

0.05

Gr 60 

0.30 max 

0.50 max 

1.50 max

0.04

0.05

BS 4449

Gr 250 

0.25 max 

0.50 max 

1.50 max

0.06

0.06

Gr 460 

0.25 max 

0.50 max 

1.50 max

0.05

0.05

ΓOCT 
5780 - 82

25Γ2C

0.20 - 0.29

0.60 -0.90

1.20 - 1.60

0.04

0.045

35ΓC

0.30 - 0.37

0.60 - 0.80

0.80 - 1.20

0.04

0.045

ΓOCT
380 - 71

CT2

0.09 - 0.15

0.12 - 0.30

0.25 - 0.05

0.045

0.045

CT3

0.14 - 0.22

0.12 - 0.30

0.40 - 0.60

0.045

0.045

CT4

0.18 - 0.27

0.12 - 0.30

0.40 - 0.70

0.045

0.045

CT5

0.29 - 0.37

0.15 - 0.35

0.50 - 0.80

0.045

0.045

Rolled steel for general structure 
TCVN
1765 - 85
(1765 - 85 )

CT33

0.06 - 0.12

0.12 - 0.30

0.25 - 0.50

0.04

0.045

CT34

0.09 - 0.15

0.12 - 0.30

0.25 - 0.50

0.04

0.045

CT38

0.14 - 0.22

0.12 - 0.30

0.40 - 0.65

0.04

0.045

CT42

0.18 - 0.27

0.12 - 0.30

0.40 - 0.70

0.04

0.045

CT51

0.28 - 0.37

0.15 - 0.35

0.50 - 0.80

0.04

0.045

JIS G3101 
1995

SS 330

-

-

0.05

0.05

SS 400

0.20 max

0.55 max

1.60 max

0.05

0.05

SS 490

-

-

0.05

0.05

SS 540

0.30 max

-

1.60 max

0.04

0.04

JIS G3106
1995

SM400 A

0.23 max

-

2.5xC min

0.035

0.035

SM400 B

0.20 max

0.35

0.60-1.40

0.035

0.035

SM490 A

0.20 max

0.55

1.6 max

0.035

0.035

SM490 B

0.18 max

0.55

1.6 max

0.035

0.035

SM490 YA

0.20 max

0.55

1.6 max

0.035

0.035

SM490 YB

0.20 max

0.55

1.6 max

0.035

0.035

ΓOCT
380 - 71

CT2

0.09 - 0.15

0.12 - 0.30

0.25 - 0.50

0.045

0.045

CT3

0.14 - 0.22

0.12 - 0.30

0.40 - 0.60

0.045

0.045

CT4

0.18 - 0.27

0.12 - 0.30

0.40 - 0.70

0.045

0.045

CT5

0.29 - 0.37

0.15 - 0.35

0.50 - 0.80

0.045

0.045

ASTM 1997

A36

0.26 max

0.40 max

1.60 max

0.04

0.05

A572 Gr42

0.21 max

0.40 max

1.35 max

0.04

0.05

A572 Gr50

0.23 max

0.40 max

1.35 max

0.04

0.05

BS 4360 
1986

40B

0.20max

0.50max

1.50max

0.050

0.050

40C

0.18max

0.50max

1.50max

0.050

0.050

43A

0.25max

0.50max

1.6max

0.050

0.050

43B

0.21max

0.50max

1.5max

0.050

0.050

43C

0.18max

0.50max

1.5max

0.050

0.050

50A

0.23max

0.50max

1.6max

0.050

0.050

50B

0.20max

0.50max

1.50max

0.050

0.050

50C

0.20max

0.50max

1.50max

0.050

0.050

DIN 17100

RST37-2

0.17max

-

-

0.050

0.050

ST44-2

0.21max

-

-

0.050

0.050

GB700 - 88

Q235A 

0.14 - 0.22  

0.30 max 

0.30 -0.65

0.045

0.05

Q235B 

0.12 - 0.20  

0.30 max 

0.30 -0.70

0.045

0.045

Q235C 

0.18 max 

0.30 max 

0.35 -0.80

0.04

0.04

Q235D 

0.17 max 

0.30 max 

0.35 -0.80

0.035

0.035

GB/T1591 - 94

Q345 

0.20 max 

0.55 max 

1.00 -1.60

0.045

0.045

Sheet piles
JIS A5528
1998

SY 295

0.22 max 

0.50 max 

1.60 max

0.04

0.04

SY 390

0.22 max 

0.50 max 

1.60 max

0.04

0.04


Các sản phẩm cùng loại

Thép ống mạ kẽm Giá bán: Liên hệ
VN-Index
588,02  1,24  0,21%
HNX-Index
79,19  -0,11  -0,13%
DowJones
17.702,22  -55,99  -0,32%
Vàng
1.085,60  -2,90  -0,27%
USD
22.270,00  0,00  0,00%
Dầu thô
43,07  -1,14  -2,58%
  • Posco SS-Vina
  • Thép Hòa Phát
  • Thép Pomina

Hỗ trợ online

tel icon Mr Son +84-908000468

Hỗ trợ chat qua skype
tel icon Mr Thuan 0901330299

Hỗ trợ chat qua skype